Het gezicht van Belsele, voor jong én oud

Verder kijken dan hun container lang is: dat is de ambitie van het Belseelse jeugdhuis De Galjaar. Net als elk jeugdhuis wil De Galjaar zorgen dat de jongelui zich amuseren en hun creatief talent ontplooien. Maar De Galjaar wil de hele gemeenschap betrekken, onder meer met de heroprichting van de dorpsraad en een groot ecologisch evenement.

 

 

35 vrijwilligers werken mee aan nieuwe start voor De Galjaar

De Galjaar is na drie jaar werking in de container aan De Klavers niet alleen stabiel, het jeugdhuis is zelfs klaar om een stuwende kracht achter de Belseelse dorpsgemeenschap te zijn.

Jeugdcentrum De Galjaar is sinds 2009 gehuisvest in de hip ingerich- te containers aan de site De Klavers. Elke vrijdag is het jeugdcentrum ge- opend en worden er op regelmati- ge basis activiteiten georganiseerd. Met de ruimte moet wel creatief om- gesprongen worden want er is maar plaats voor 39 mensen.

Voorzitter Toon De Beleyr trok van bij het begin mee aan de kar: “De eer- ste jaren verliepen redelijk vlot. We startte met een nieuwe ploeg, nieu- we visie, nieuwe energie. De Galjaar is ontstaan uit de deeljeugdraad, dus alle jeugdverenigingen waren nauw betrokken. Acties als Dance for Life en Lawijtstrijd werden ons uithang- bord als levendig jeugdcentrum. Na enkele jaren merkte ik een dipje in onze ploeg, onder meer omdat de medewerkers iets ouder werden en we nog steeds in onze containers zaten.”

Toch is volgens De Beleyr de nood aan een jeugdhuis enorm: “Vroeger had ik zelf nooit iets jongs of gezel- ligs, geen tweede thuis om naartoe te gaan in het weekend. Ik was leider in de Chiro dus bleven we vaak han- gen in ons leiderslokaal. De Galjaar is bij mijn weten nog steeds de enige plaats in Belsele die zich volledig fo- cust op jongeren.”

Enkel op vrijdag

Om De Galjaar een nieuw elan te geven, is er sinds januari een be- roepskracht aan de slag: “Een be- roepskracht geeft continuïteit en een professionele boost aan je werking. En we kregen de beste beroepskracht die ik me kan inbeelden.”

Jürgen Naudts is als beroeps- kracht duidelijk met open armen ontvangen. Zelf legt hij de lat met- een hoog: “We moeten verder kijken dat wat er in onze containers gebeurt en we gaan De Galjaar op de kaart zetten in Belsele. Ik ben blij dat ik niet van nul moet beginnen. Er is al een degelijke werking en dat maakt mijn taak natuurlijk gemakkelijker. Bovendien heb ik een ruime ervaring in het jeugdwerk. Ik heb dus geen in- werkperiode nodig maar kan meteen de motor zijn.”

Na amper enkele weken is al dui- delijk dat die motor vlekkeloos loopt en meteen een hoge snelheid haalt: “Het is veel moeilijker dan vroeger om vrijwilligers te vinden, dat telt voor alle verenigingen. Maar ik merk bij de Belseelse jongelui een groot engagement. We zijn amper twee maanden verder en we hebben nu al een ploeg van 35 enthousiaste mensen die mee op de kar springen. Nu al 35 mensen en er kan maar 39 man tegelijk binnen. Hoe neig is dat”, straalt Naudts.

“Natuurlijk gaan we ons niet ver- galopperen maar we plannen op re- gelmatige basis leuke activiteiten. Eéns in de zes weken is er een grote activiteit. Momenteel zijn we enkel op vrijdagavond geopend maar we kunnen in de toekomst ook proberen op woensdag en zaterdag te openen. Dat zou zeker helpen om extra volk naar De Galjaar te krijgen.”

Milieubewuste acties

In de werking worden volgens Toon De Beleyr een aantal duidelijke klemtonen gelegd: “De focus ligt nu inderdaad op ecologie, we merken dat er een draagvlak is voor dat the- ma. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren maken zich zorgen over

onze groene planeet. Zo’n thema is natuurlijk niet makkelijk maar als je het een beetje sexy maakt en vooral ludieke acties onderneemt, slaat het wel aan bij jongeren. Omdat ecologie verder gaat dan enkel zorgen voor propere bermen en het verkleinen van de afvalberg, proberen we die- per in te gaan op verschillende vor- men van overlast die fuiven met zich meebrengen. Het is vanzelfsprekend dat we alle vormen van geluidsbe- perkingen nauw opvolgen maar we proberen ook verder te denken dan enkel de gevolgen hiervan op de buurtbewoners.”

“We hebben binnenkort een fuif die valt in de broedperiode en vogels kunnen hinder ondervinden door dergelijke evenementen. In het ka- der van de beeldvorming rond ecolo- gisch verantwoord fuiven hangen we in de directe omgeving ‘geluidsarme’ vogelhuisjes. Bewustmaken op een leuke manier is ons principe en dat geldt trouwens bij vele thema’s”, ver- telt De Beleyr.

De voorzitter is er zeker van dat De Galjaar een verschil kan maken in Belsele: “Enthousiasme is ons motief. Je merkt zo vaak dat vrijwil- ligerswerk niet altijd even leuk is voor iedereen. Wij willen een voor- beeldfunctie hebben naar de andere verenigingen. Daarom proberen we onze vrijwilligers in de watten te leg- gen maar ook pro-actief te werken. We zitten op het goede spoor naar een geheel nieuw vrijwilligersbe- leid en een nieuw jeugdhuis, waar dat ook mag komen in de toekomst.” Guy Van Vliet

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.