Art 1. Doelstelling

 

De VZW “JC De Galjaar” heeft als doelstelling Belseelse jongeren, al dan niet gebonden aan een jeugdvereniging,  de gelegenheid te bieden tot ontmoeting op cultureel, sociaal, sportief en algemeen menselijk vlak te komen.

 

Art 2: Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt verworven door het betalen van het lidgeld van het lopende jaar en
         het ontvangen van de bijhorende lidkaart
 2.  Deze lidkaart is strikt persoonlijk, en 1 jaar geldig, lopend vanaf 1 januari en biedt de
         mogelijkheid tot verkrijgen van dranken van de maand en korting op activiteiten
         georganiseerd door JC De Galjaar   
 3. Leden, die een lidkaart bezitten, zijn verzekerd voor gevallen van burgerlijke
         aansprakelijkheid.
 4. Bij het vestigen van het lidmaatschap verklaart de jongere zich akkoord met de in het
         jeugdhuis geldende afspraken, zoals vermeld onder art 4. Indien deze afspraken
         niet nageleefd worden kunnen door de leiding van het jeugdcentrum sancties
         ondernomen worden.

 

Art 3: Werkend lid

 

Een lid wordt beschouwd als werkend lid indien hij zich aansluit bij één van de werkgroepen van het jeugdhuis, zoals daar zijn: tappersploeg, website, promo, activiteiten, ...

Art 4: Gedragscode

In het JC De Galjaar gelden volgende regels voor leden en bezoekers:

        I.           In het Jeugdcentrum geldt een algemeen rookverbod
      II.            In het jeugdcentrum mag geen alcohol worden geschonken aan jongeren, jonger dan 16
               jaar
    III.            Men dient de inboedel en infrastructuur van het jeugdcentrum te respecteren
    IV.            Er mag geen drank naar buiten worden genomen
      V.            Na 22u dient de buurtrust gerespecteerd te worden door voor, na of tijdens een activiteit
               geen geluidsoverlast te veroorzaken
    VI.            Men dient respect te hebben voor andermans cultuur, sociale achtergrond, ideeëngoed,
               muziek- en drankkeuze
  VII.            Men mag de website niet misbruiken
VIII.            Men dient respect te hebben voor de bezoekers van de cafetaria ‘De Klavers’ en de
              schoolomgeving
  IX.       De tapper heeft altijd gelijk, zelfs als hij geen gelijk heeft, heeft hij toch gelijk.
   X.       Wie overgeefsel produceert, dient dit zelf te nuttigen! Vrienden mogen helpen.

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.